Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar info@bonteboeken.com 

Nieuwe producten
 • Curacao / H. J. Vaders

  Curacao / H. J. Vaders

   16/11/19. Photo Book with text in Nederlands, English and Espanol.

 • De nieuwe krijgselite / A. & H. toffler

  De nieuwe krijgselite / A. & H. toffler

  16/11/19.  De auteurs van dit boek gaan uit van de these dat de verschijningsvorm van oorlog en vrede nauw verbonden is met de heersende technologische ontwikkeling. Ze onderscheiden drie stadia of golven van technologische ontwikkeling. In de eerste golf is de ontwikkeling gebaseerd op landbouwkundige technieken, daarna op technieken verbonden aan massaproductie, en ten slotte in de derde golf is ze verbonden met kennis en informatietechnologie. De auteurs trachten door bespreking van technologische en in mindere mate strategische ontwikkelingen met betrekking tot de oorlogvoering aan te tonen dat we op de drempel van het derde golf tijdperk staan.

 • Och heden ja… Zo was Leeuwarden – Keikes / A. & I. Keikes.

  Och heden ja… Zo was Leeuwarden – Keikes / A. & I. Keikes.

   15/11/19. Met zeer veel historisch zwart-wit foto's.

 • Leeuwarden, beeld van een stad. / P. J. de Groot. o.a.

  Leeuwarden, beeld van een stad. / P. J. de Groot. o.a.

   15/11/19. Met veel foto s in zwart/wit.

 • Krijgspolitiek / R. D. Kaplan

  Krijgspolitiek / R. D. Kaplan

   15/11/19. Zeilende kustvaarders in de periode van begin 1900. Alfabetisch scheepsnamenregister.Met veel zwart/wit foto's.

 • Krijgspolitiek / R. D. Kaplan

  Krijgspolitiek / R. D. Kaplan

   15/11/19. Ook 11 september heeft weer duidelijk gemaakt dat we in andere, gevaarlijke tijden leven, waarin een nieuw soort leiderschap nodig is. Sterke bevolkingsgroei, toenemende ongelijkheid en groeiende armoede vergroten het religieus, etnisch en nationalistisch extremisme. Volgens Kaplan kunnen wereldleiders en andere besluitvormers beter afscheid nemen van het idee dat democratie en vrijhandel overal op de wereld vrede en harmonie brengen. Kaplan pleit voor een realpolitik: het afwenden van rampen om het ergste te voorkomen en het afscheid nemen van de westerse wereld als bewaker van universele morele principes. In Krijgspolitiek analyseert Kaplan het werk van klassieke denkers als Confusius, Thucydides, Machiavelli, Hobbes en Churchill, die vonden dat de wereld een amoreel oorlogsgebied is, dat barbarisme wel beteugeld maar niet uitgeroeid kan worden en dat politiek niet gebaseerd kan zijn op hoogstaand moralisme.

 • Sterren en planeten / J. Mitton

  Sterren en planeten / J. Mitton

   15/11/19. In deze interessante inleiding in de moderne wetenschap van de sterren en planeten komen vele onderwerpen aan bod, van de oerknal tot actieve sterrenstelsels, en van witte dwergen en zwarte gaten tot ruimtevaart. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding, waarna verschillende aspecten van het wetenschapsgebied nader worden belicht. De tekst wordt ondersteund door prachtige foto's en duidelijke illustraties.

 • De paraplu. / I. & D. Schubert.

  De paraplu. / I. & D. Schubert.

   15/11/19. Als een klein hondje op een regenachtige dag een paraplu vindt, steekt er een windvlaag op. De paraplu en het hondje worden meegevoerd tot ver boven de wolken. Het begin van een wonderbaarlijke reis om de wereld vol avonturen. De Schuberts overtreffen zichzelf met dit avontuurlijke, kleurrijke prentenboek vol onverwachte details. De paraplu is een verrassend, nieuw, tekstloos prentenboek - en een reis om keer op keer te maken.

 • Door het oog van de rabbijnen / P. A. Siebesma.

  Door het oog van de rabbijnen / P. A. Siebesma.

   14/11/19. Joodse exegese van het Oude Testament voor christelijke lezers.Er bestaat tegenwoordig onder christenen veel belangstelling voor Israël en het jodendom. Veel christenen zijn op zoek naar de joodse wortels van het geloof. Het is daarom interessant om bij joodse uitleggers in de leer te gaan. Hoe leggen rabbijnen bekende oudtestamentische teksten uit? Vaak geven zij een totaal andere uitleg dan wij als christenen dat doen. Hoewel we het niet in alles met hen eens hoeven zijn, kunnen wij er als christenen toch veel van leren. In een aantal korte hoofdstukken wordt aan de hand van bekende joodse commentatoren en uitleg van een aantal bijbel gedeelten besproken. Met name die passages worden behandeld, die door christenen worden betrokken op Jezus de Messias.

 • Vier eeuwen varen / L.M. Akveld o.a.

  Vier eeuwen varen / L.M. Akveld o.a.

   14/11/19. Het maritieme verleden van Nederland weergeven aan de hand van een twintigtal beschreven portretten. Portretten van Nederlanders die verbonden zijn met belangrijke facetten van maritieme activiteiten vanaf het midden van de 16de tot en met de 20ste eeuw.

 • De achterkant van de Amerikaanse droom / B. Ehrenreigh

  De achterkant van de Amerikaanse droom / B. Ehrenreigh

   14/11/19. Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor hongerlonen. Aangemoedigd door de belofte van sociale hervormingen waarbij ieders leven door een arbeidsplaats zou verbeteren, besloot Barbara Ehrenreich zich bij het leger van de slechtbetaalden aan te sluiten. Ehrenreich verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze de goedkoopst mogelijke kamers en werkte ze als serveerster, kamermeisje, schoonmaakster, bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest ze vaststellen dat de 'minste' baantjes een enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen. En één baan is niet genoeg: wie in Amerika graag een dak boven zijn hoofd heeft, zal er ten minste twee laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch werd Ehrenreich getroffen door het optimisme en de solidariteit onder de laagstbetaalden. 'De achterkant van de Amerikaanse droom' is een indrukwekkend portret van slecht verdienende Amerikanen in al hun vasthoudendheid, angst en verrassende vrijgevigheid.

 • Eurabie / Bat Ye Or

  Eurabie / Bat Ye Or

   14/11/19. In Eurabië beschrijft Bat Ye"Or de transformatie van Europa in Eurabië, een cultureel en politiek aanhangsel van de Arabische wereld. Eurabië is fundamenteel antiwesters, anti-Amerikaans en antisemitisch. Volgens Bat Ye"Or zijn de hoge immigratieaantallen en de slechte integratie van moslims in Europa niet het gevolg van naïeve politiek, maar van een bewuste keuze. Bat Ye"Or laat zien dat er al jaren sprake is van een uitgebreid patroon van politieke, economische en wetenschappelijke samenwerking tussen het linkse Europese establishment en de Arabische overheden.

 • Lessen in orde / P. I. Teitler

  Lessen in orde / P. I. Teitler

   13/11/19. 'Je bent een geboren leraar of je bent het niet', luidt het vooroordeel. Bij goed lesgeven en een band met de klas opbouwen hoort ook orde houden in de klas en in de school als geheel. Leerlingen blijken ook het best te presteren in een geordende en veilige omgeving. Gelukkig valt orde houden voor een groot deel te leren. Lessen in orde biedt (aanstaande) leraren een methode om een stimulerend werkklimaat te creëren. Deze methodiek, de Whole School Approach, is op vijf niveaus uitgewerkt: de klas, de school, de leraar, de leerling en de ouder. Voor deze niveaus worden instrumenten aangereikt om een plezierig leer- en leefklimaat te creëren en adviezen gegeven over het ingrijpen bij ordeverstoringen. Het boek geeft tevens handvatten om binnen de school tot een gezamenlijke aanpak te komen. Verder is er aandacht voor zorgleerlingen en het sturen van groepsprocessen.

 • Als een briesende leeuw / H. Soffels

  Als een briesende leeuw / H. Soffels

   13/11/19. Dit boek beschrijft vanuit godsdienst sociologische optiek de lotgevallen van de Nederlandse orthodox-protestanten aan het eind van de twintigste eeuw. De auteur, als socioloog en theoloog verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en lid van de Adviesraad voor Godsdienst en Levensbeschouwing van het NBLC, geldt bij uitstek als deskundige op het gebied van de protestantse zuilen. De tijdgeest raakt ook op indringende wijze de beschermde wereld van deze orthodoxen: 'Satan gaat rond als een briesende leeuw'. Met man en macht proberen zij hun identiteit te bewaren en waar mogelijk het tij te keren. Op de vraag of zij als maatschappelijke minderheid daarin voldoende slagen en de wijze waarop zij omgaan met moderne ontwikkelingen gaat de schrijver diepgaand in. In zijn analyse baseert hij zich naast literatuuronderzoek ook op enquêtegegevens van de afgelopen dertig jaar. Het boek besluit met een zeer uitgebreid literatuuroverzicht (op zich een goede advieslijst voor bibliotheken) en een auteursregister.(Biblion recensie, Anne Schipper.)

 • Dieren Tekenen En Schilderen / T. Friend

  Dieren Tekenen En Schilderen / T. Friend

   13/11/19. Liefde voor dieren inspireert veel kunstenaars om ze in hun werk op te nemen, ook wie zich niet speciaal toelegt op het portretteren van dieren. Sommige mensen willen de dierenwereld wel graag uitbeelden, maar missen de daartoe benodigde kennis. Of het nu gaat om schapen of vee in een landelijk tafereel of om een portret van een kat of hond, vaak durven kunstenaars het niet aan uit angst het werk te bederven. Dieren tekenen en schilderen haalt veelvoorkomende problemen naar voren en biedt simpele oplossingen om dieren effectief en realistisch uit te beelden. Aan de hand van illustraties met duidelijke toelichtingen en makkelijk te volgen technische demonstraties worden per dier de problemen die u kunt tegenkomen, behandeld en wordt een snelle oplossing aangedragen voor alle gangbare media. De grote rij dieren die in dit boek aan bod komt, varieert van katten tot krokodillen, van vossen tot vlinders en van schapen tot sprinkhanen. Deze gids is onmiskenbaar voor iedere kunstenaar die dieren accuraat en realistisch wil portretteren.

 • De stormvloed in Waterland Januari 1916. / H. P. Moelker

  De stormvloed in Waterland Januari 1916. / H. P. Moelker

   12/11/19In de eerste helft van januari 1916 is het stormachtig weer, de dagen voorafgaand aan de ramp continue windkracht 8 tot 9. Door de hoge waterstand staat de Maatpolder en bekaaid Uiterdijken, het gebied tussen de Eem en de zomerdijk, al onder water. In de vooravond van 13 januari verslechtert de situatie in rap tempo.

 • A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor/ G. C. Stone

  A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor/ G. C. Stone

   12/11/19.Widely considered the classic book in the field, George Cameron Stone's A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor in All Countries and in All Times is an indispensable resource and reference tool for anyone interested in arms and armor. Originally published in 1934, it remains an essential guide to the field. To describe the worldwide range and variety of weaponry, Stone drew upon the more than 4,000 items in his private collection of Eastern arms and armor, as well as the European arms collection of New York's Metropolitan Museum of Art, and a variety of other sources. Since the author subsequently bequeathed his entire collection to the Metropolitan Museum, this volume serves as an abbreviated visual reference to that institution's Arms and Armor collection.

 • De A van Cobra in woord en beeld. / E. Wingen

  De A van Cobra in woord en beeld. / E. Wingen

   11/11/19. Rijk geïllustreerd met foto's en platen in kleur en zwart-wit.

 • Rijmpjes en versjes uit de oude doos / S. Abramsz

  Rijmpjes en versjes uit de oude doos / S. Abramsz

   11/11/19. Klassiek kinderboek wordt honderd jaar. Klassieke verzameling van de allerbekendste rijmpjes en versjes voor kinderen nu in jubileumeditie. Langstlopende titel van J.M. Meulenhoff: al een eeuw leverbaar.

 • Een kleine geschiedenis van Amsterdam / Geert Mak.

  Een kleine geschiedenis van Amsterdam / Geert Mak.

   11/11/19. In de klassieker Een kleine geschiedenis van Amsterdam beschrijft Geert Mak op uiterst toegankelijke wijze de historie van Amsterdam. Aan de hand van personen, gebouwen, dagboeken, schilderijen en foto's biedt hij een caleidoscoop van mini-geschiedenissen, die telkens in een breder perspectief worden geplaatst. Zo ontstaat een beknopt maar compleet beeld van het verleden van deze merkwaardige stad.

 • Meer bloemen in aquarel / A. Flecher

  Meer bloemen in aquarel / A. Flecher

  11/11/19. Deze praktische en uitgebreide gids voor het schilderen van 70 verschillende bloemen is de opvolger van 'Bloemen in aquarel deel 1'. In dit boekje staat opnieuw een collectie bloemen, bladeren en bessen afgebeeld. Er wordt dieper ingegaan op de technieken uit het eerste deel en u leert er bovendien een paar nieuwe bij. De gebruikte technieken worden stap voor stap gedemonstreerd. De kleurenmengsels die u nodig hebt voor de bloemen worden stuk voor stuk behandeld.

 • Waterpartijen In Aquarel / J. F.J. Dowden

  Waterpartijen In Aquarel / J. F.J. Dowden

   11/11/19. U leert hoe u met verf structuren en dessins kunt maken die heel geschikt zijn voor het schilderen van watertaferelen.Eenvoudige schilderaanswijzingen laten stap voor stap zien hoe u het karakter van water kunt vangen, van stille meertjes en ondiepe plassen tot kabbelende beekjes en traag stromende rivieren.Met de gedetailleerde illustraties van meer dan 50 verschillende watertaferelen uit dit boek kan zowel de beginnende als de verder gevorderde schilder prachtige waterpartijen schilderen.

 • Bloemen in aquarel / E. Harden

  Bloemen in aquarel / E. Harden

   11/11/19. BLOEMEN IN AQUAREL is een handige, veelomvattende gids voor het schilderen van bloemen met aquarelverf. Meer dan 70 voorbeelden geven in detail weer hoe u de juiste kleuren mengt en de bloem zo natuurgetrouw mogelijk weergeeft.Naast een uitleg van eenvoudige aquareltechnieken, vindt u een overzicht van de verschillende bloemvormen - zoals klok-, trompet- en buisbloemen. Deze bloemvormen worden vervolgens per kleurgroep stuk voor stuk behandeld. Voor zowel de beginnende als de verder gevorderde schilder.

 • Landschappen in aquarel / A.Fletcher

  Landschappen in aquarel / A.Fletcher

   11/11/19. U leert hoe u met verf structuren en dessins kunt maken die heel geschikt zijn voor het schilderen van landschappen. Eenvoudige schildersaanwijzingen laten stap voor stap zien hoe u het karakter van allerlei landschappen kunt vangen, van bloemen en struikgewas tot lucht, bergen en gebouwen. Met de gedetailleerde illustraties van de meer dan 50 verschillende landschappen uit dit boek kan zowel de beginnende als de verder gevorderde schilder prachtige landschappen schilderen.

 • Schetsen en tekenen / M. Scott

  Schetsen en tekenen / M. Scott

   10/11/19. Deze complete gids voor alle tekenmediums, van potlood en houtskool tot pastel en tekeninkt laat met meer dan 100 stap-voor-stap demonstraties zien hoe u lastige onderwerpen onder de knie krijgt.

 • Acrylverf./ M. Scott

  Acrylverf./ M. Scott

   10/11/19. Schilderen met acrylverf brengt diverse mogelijkheden met zich mee. In dit boek wordt door middel van kleurenfoto's duidelijk gemaakt welke dat zijn. Er wordt in hoofdstukken verbeeld hoe je de verf kunt mengen, welke kleuren je krijgt, hoe je speciale effecten kunt aanbrengen. De uitgave heeft een ringband en harde kaft. Tijdens het schilderen kun je zo het boek er makkelijk bij pakken. De teksten zijn kort en duidelijk, de foto's geven een goede verbeelding van handelingen. Een uitgebreid en duidelijk boek voor beginnende en gevorderde schilders die thuis of in een cursus met acrylverf werken. Met register.Drs. M.L. de Jager

 • Koninklijke boot / H. J. Korver

  Koninklijke boot / H. J. Korver

   10/11/19. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming 1856-1981.

 • Standaardschepen 1939-1945 2 in de Nederlandse en Belgische vloot / G. J. de Boer o.a.

  Standaardschepen 1939-1945 2 in de Nederlandse en Belgische vloot / G. J. de Boer o.a.

   10/11/19. In dit deel  worden uitvoerig alle zeegaande standaardschepen behandeld die ooit onder Nederlandse en Belgische, dan wel buitenlandse vlaggen in eigendom of beheer van Nederlandse en Belgische reders hebben gevaren.

 • De Bataven / L. Swinkels o.a.

  De Bataven / L. Swinkels o.a.

   10/11/19. In elf hoofdstukken wordt door historici en andere deskundigen de geschiedenis van de Bataven beschreven, en hun rol en betekenis voor ons land. Door de beschrijvingen van tijdgenoten en gegevens via andere bronnen is in de loop der eeuwen een beeld gevormd van dit volk dat varieert van barbaars, zonder cultuur en weinig beschaving, tot vrijheidslievend, dapper en trouw. In diverse perioden uit de vaderlandse geschiedenis wordt gerefereerd aan de positieve karaktertrekken van de Bataven.