Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar info@bonteboeken.com 

Nieuwe producten
 • Terugkeer uit de dood / G. G. Ritchie.

  Terugkeer uit de dood / G. G. Ritchie.

   22/8/19. Terugkeer uit de dood is het fascinerende en boeiende verslag van een psychiater over zijn ervaringen aan ''gene zijde''. George Ritchie , toen nog geen psychiater, maar soldaat , ''stierf'' in 1943. Althans, hij werd dood verklaard als gevolg van een dubbele longontsteking, opgelopen in een opleidingskamp in Texas. Tijdens zijn klinische dood had hij ervaringen die zijn ''leven na de dood'' ingrijpend zouden veranderen en die in dit boek gedetailleerd worden weergegeven. Terugkeer uit de dood heeft ertoe geleid dat mensen als Raymond A. Moody (Leven na dit leven) en Pim van Lommel (Eindeloos bewustzijn) het verschijnsel bijna-dood ervaring serieus zijn gaan onderzoeken.

 • On the Art of Fixing a Shadow / C. J. Brown

  On the Art of Fixing a Shadow / C. J. Brown

   22/8/19. Of all the comprehensive volumes issued in observance of photography's 150th anniversary, ''On the Art of Fixing a Shadow'' is the most ambitious and authoritative. Little new ground is broken by the essays, written by the curators of the touring show that occasioned the book, but they nonetheless provide a rationale for the selections and an explanation of the medium's claims to being an art. As might be expected, the period from the first daguerreotypes through the wartime images of Robert Capa and W. Eugene Smith is described convincingly, while the selection of works from the postwar era seems more arbitrary. But even the 19th-century sections of the exhibition could have benefited from some renegade or revisionist thinking. As it is, ''On the Art of Fixing a Shadow'' confirms just about everything already known about the art of photography and does so with images that are often spellbinding in their beauty.

 • Champignons in de Jordaan / R. Chrispijn. o.a.

  Champignons in de Jordaan / R. Chrispijn. o.a.

   22/8/19.Een stad als Amsterdam blijkt over een onverwachte rijkdom aan paddenstoelen te beschikken. Dit boek laat zien hoeveel er valt te ontdekken. Of het nu een stadstuintje is, op de voormalige spuitvelden van het Westelijk Havengebied of in de vele Amsterdamse stadsparken. Nooit eerder is er in een stedelijk gebied op zo'n schaal naar paddenstoelen gekeken. Grachtentuinen, rommelbosjes, wegbermen en vuilstoten; elke uithoek is bezocht. Aan dit boek ligt meer dan 5 jaar intensief onderzoek ten grondslag. De totaallijst achter in dit boek tel 1106 soorten. Hiervan worden er meer dan 300 uitgebreid besproken. Van veel soorten is een verspreidingskaartje opgenomen, waardoor in n oogopslag vaak al duidelijk wordt hoe rijk een stad als Amsterdam aan paddenstoelen is.

 • Panorama's en stadsgezichten van G.H. Heinen

  Panorama's en stadsgezichten van G.H. Heinen

   22/8/19. Weinig mensen zullen de panorama's kennen die G.H. Heinen aan het eind van de 19de eeuw in Amsterdam maakte. Heinen is, voor zover bekend, slechts incidenteel als fotograaf actief geweest, hij verdiende zijn geld voornamelijk met het maken van wand- en plafondschilderingen in hotels, restaurants en spoorwegstations. Rond 1894 heeft hij in eigen beheer, in kleine oplage, een losbladige uitgaven Panorama's en stadsgezichten van Amsterdam samengesteld en uitgegeven. Op deze unieke vergezichten zijn vele details waar te nemen van een standbeeld dat sindsdien op allerlei plaatsen sterk veranderd is, of zelfs geheel verdwenen.

 • Salut au Monde. / T. Arends o.a.

  Salut au Monde. / T. Arends o.a.

   22/8/19. Overzichtstentoonstelling van het Fries Museum.

 • Vroeger is dood / Inez van Dullemen

  Vroeger is dood / Inez van Dullemen

   21/8/19. In dit boek wordt het lot van oude mensen beschreven.

 • De rozendief / Inez van Dullemen

  De rozendief / Inez van Dullemen

   21/8/19. Op hartveroverende wijze vertelt Inez van Dullemen het bewogen levensverhaal van de naaldkunstenaar Willem Schenk. Zijn moeder overleed toen hij nog kind was. Zijn vader, kapitein op een koopvaardijschip, bracht de meeste tijd op zee door en koesterde maar weinig genegenheid voor zijn zoon. De heerszuchtige pleegmoeder droeg er eveneens toe bij dat Willem zijn jeugd als een kwellende tijd ervoer. In deze eenzame kindertijd wordt de kiem gelegd voor zijn kunstenaarschap.Schenk huwt een jeugdvriendin, de veel begrijpende Anna, maar dat huwelijk biedt geen uitkomst voor zijn sluimerende verlangens. Zijn geluk komt dichterbij als hij in Parijs een jongen ontmoet die zijn hart in vuur en vlam zet. Uiteindelijk zoekt hij de werkelijke betekenis van zijn bestaan in de raadselachtige visoenen die hij op zijn wandkleden te voorschijn tovert.

 • Wat is karma ? / Paul Brunton

  Wat is karma ? / Paul Brunton

   21/8/19. 'Karma' begint langzamerhand een soort huis-tuin-en-keuken-begrip te worden. Het wordt vaak te pas en te onpas gebezigd in een poging dingen die ons overkomen - en meestal zijn dat dan niet de prettigste - te verklaren. Brunton tilt het begrip karma uit boven het simpele: 'wat je zaait zul je oogsten', op zich wel waar, maar vaak verbonden met een oordeel of gevoelens van berusting en acceptatie, die gericht zijn op zelfhandhaving en niet leiden tot innerlijke verandering. Want dat is in feite de boodschap van ons karma: neem je lot in eigen hand, verander jezelf en daarmee ook het lot van de anderen om je heen. Wat is karma? Is een bloemlezing van citaten uit het werk van deze vermaarde filosoof en esotericus. De teksten zijn stuk voor stuk juweeltjes van fijnzinnige wijsheid en innerlijke rijkdom.

 • De eerste filosofie / Aristoteles.

  De eerste filosofie / Aristoteles.

   21/8/19. De Griekse filosoof Aristoteles schreef de beroemde Metaphysica. In De eerste filosofie is het eerst deel van dit beroemde boek, Metaphysica Alpha, prachtig vertaald en toegelicht. De Griek legt hierin uit wat eerste filosofie is. Het is de hoogste wijsheid die een mans kan bereiken en een inzicht in de eerste oorzaken van alles wat er is. Op toegankelijke wijze behandelt Aristoteles de ontwikkeling van de filosofie van Thales van Milete tot Pythagoras, Socrates en Plato tot hij uit deze rijkdom van denkwijzen datgene distilleert.

 • Werkboek De wereld van Sofie / P. Olsen

  Werkboek De wereld van Sofie / P. Olsen

   21/8/19. De wereld van Sofie is een ongeëvenaarde wereld bestseller. Alleen al in het Nederlandstalig gebied werden tot dusver van deze roman over de geschiedenis van filosofie 230.000 exemplaren verkocht. Belangrijker is dat het boek talloze enthousiaste lezers op een spannende en aangename manier met filosofie in contact heeft gebracht. Meer en meer wordt de wereld van Sofie ook op scholen, in het voortgezet onderwijs, in seminaries of in leesclubs gelezen en proberen lezers hun leeservaring met andere te delen. Voor wie nog meer uit het boek wil halen is er nu het Werkboek. Het bied een ideale aanvulling bij de lectuur van de wereld van Sofie zonder dat het een droog lesboek wordt. Integendeel, het werkboek maakt even nieuwsgierig en is even spannend en speels als de wereld van Sofie.

 • Als de schoen past./ Osho

  Als de schoen past./ Osho

   20/8/19. De teksten van Tswang Tse vinden hun oorsprong in het oude China en werden meer dan 2000 jaar geleden op schrift gesteld. Ze zijn beroemd om hun praktische wijsheid en worden beschouwd als een der groten in de wereldliteratuur. Oslo onthult in zijn lezingen de schoonheid en zuiver lid van de taoïstische levenshouding, waarin eenvoud en een natuurlijk leven centraal staan. Zo voel je, als de schoen past, je voet niet; en als de riem past, je buik niet en als het hart op de goede plaats zit denk je niet aan voor of tegen.' Bij Tswang Tse ligt de nadruk op ontspanning, niet op inspanning. Door wilskracht kun je veel bereiken, zegt Osho. Maar wat je met wilskracht bereikt blijft altijd een last voor je. je moet het voortdurend bijhouden. Alleen wat zonder moeite wordt bereikt, wordt nooit, last. je kunt het niet kwijtraken en alleen zo kan het altijd bij je blijven.

 • Vuurgeest / J. Lance

  Vuurgeest / J. Lance

   20/8/19. Jason Evans heeft niets te klagen. Een vrouw, Kayla, die van hem houdt. Een goede baan, veel vrienden. Niets staat zijn geluk in de weg. Tot een onbekende hem vreemde foto's stuurt. Daarop is een kerkhof te zien. Op de foto's heeft de anonieme afzender een onheilspellende en verbijsterende boodschap geschreven."Jij bent dood. Je denkt dat je leeft, maar je bestaat niet..."

 • Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis / Geert Mak.

  Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis / Geert Mak.

   20/8/19. Verslagen van zeer diverse gebeurtenissen en situaties uit de geschiedenis van Nederland van ca. 325 v. Chr. tot en met oktober 1992.

 • Domweg gelukkig, in de Dapperstraat / C. j. Aarts & M. C. Etten

  Domweg gelukkig, in de Dapperstraat / C. j. Aarts & M. C. Etten

   20/8/19. Wie heeft er nooit gezegd 'ik vin je zo lief?' En wie heeft nog nooit gedacht ' Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten?' Sommige regels keren steeds weer terug. In dromen ('Groots en meeslepend wil ik leven'), in advertenties ('Een nieuwe lente') of verzuchtingen ('Tussen droom en daad staan wetten in de weg')'Domweg gelukkig in de Dapperstraat' bevat alle beroemde Nederlandse gedichten vanaf het allereerste begin.

 • Placebo / T. Wobbes & S. de Kort.

  Placebo / T. Wobbes & S. de Kort.

   18/8/19. Het placebo-effect wordt in de geneeskunde vaak stiefmoederlijk behandeld. Het is er, maar het zou er eigenlijk niet moeten zijn omdat het ons beeld van de rationele geneeskunde verstoort. We realiseren ons echter hoe langer hoe meer dat placebo`s wel degelijk werkzaam zijn en daarmee misschien ook wel benut zouden moeten worden, zelfs zonder dat we precies weten hoe die werkzaamheid te verklaren is. Er wordt veel gebruikgemaakt van het placebo-effect. In de klinische praktijk omdat het de werking van een behandeling mogelijk kan aanvullen en in wetenschappelijk onderzoek om aan te tonen dat de werking van een nieuwe therapie niet louter op placebo-effect berust. Een probleem hierbij is dat een placebo in het eerste geval geacht wordt werkzaam te zijn, in het tweede geval juist niet. Daarmee is het placebo-effect een wel heel bijzondere eend in de geneeskundige bijt: we kunnen blijkbaar niet met en niet zonder placebo`s. In dit boek wordt door verscheidene deskundigen, de meesten met zowel een filosofische en tegelijk ook meer praktische achtergrond, uitgebreid ingegaan op het placebo-effect.

 • Nanotechnologie / P. Oomen o.a.

  Nanotechnologie / P. Oomen o.a.

   18/8/19. Nanotechnologie is de studie van fenomenen en de manipulatie van materialen in de grootte-orde van globaal 1 tot 100 nanometer (1 nanometer is gelijk aan een miljardste meter). Dat is een orde van grootte van enkele atomen tot een groot molecuul. Om de gedachten te bepalen: nanotechnologie speelt zich af op een schaal die ruwweg duizend maal kleiner is dan de doorsnede van een mensenhaar. Op dit onvoorstelbaar kleine niveau kunnen wetenschappers materie naar hun hand zetten, hersenfuncties beïnvloeden of leven nabootsen.

 • Een behouden thuiskomst / W. Dekkers 0.a.

  Een behouden thuiskomst / W. Dekkers 0.a.

   18/8/19. De titel van deze bundel verwijst naar een congres in Nijmegen in 2010 over palliatieve zorg. Dit boek is daarvan de neerslag. Palliatieve zorg is zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten die is gericht op vermindering van lijden en vermeerdering van kwaliteit van leven. Een belangrijke rol in de bijdragen spelen begrippen als 'thuis', 'zich thuis voelen' en 'naar huis gaan'. Die begrippen worden zowel in hun letterlijke betekenis gebruikt, maar ook in meer psychologische zin en uiteindelijk ook in religieuze/levensbeschouwelijke zin. Sommige bijdragen focussen meer op de praktische en organisatorische kant, andere gaan vooral over de emotionele en relationele aspecten waarin ook de rol van de zorgverlener (mantelzorger) belangrijk is. Op de achtergrond speelt een mensbeeld dat religieuze zin en betekenis vindt in de palliatieve zorg voor patiënten en ook - vanuit de patiënt bezien - in de weg naar het sterven als een 'thuiskomen' in meerdere betekenissen. Een sympathiek boek over een belangwekkend thema met een impliciete rooms-katholieke inkadering; meer levensbeschouwelijk dan ethisch.Prof. mr. dr. D.P. Engberts

 • God, mens en techniek / R. Munnik

  God, mens en techniek / R. Munnik

   18/8/19. Techniek is een dominant kenmerk van onze cultuur. Arbeid,onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding zijn niet meer denkbaar zonder hun technische voorwaarden.

 • Cultura animi / S. Roes

  Cultura animi / S. Roes

   18/9/19. Kunnen wij onszelf geestelijk verheffen, zoals de Baron von Münchhausen zichzelf lijfelijk uit het moeras verhief? Kunnen wij onze geest zó vormen, dat wij de geestelijke adeldom verwerven? In dit essay komen deze vragen aan de orde en houdt Sebastiaan Roes een hartstochtelijk pleidooi voor de cultura animi. Aan de hand van dit aan Cicero ontleende begrip neemt de auteur ons mee op zijn zoektocht naar de veredeling van de ziel en de vorming van de geest.

 • Landleven Oogst

  Landleven Oogst

   17/8/19. Een uniek bewaarboekje waarin je alles vindt over oogsten, drogen, inmaken en wecken. Vol adviezen en handige tips.

 • Tot hier toe / Annie M. G. Schmidt.

  Tot hier toe / Annie M. G. Schmidt.

   17/8/19. Tot hier toe zijn de 'verzamelde gedichten voor volwassenen' van Annie M.G.Schmidt in de ruimste zin van het woord, zowel wat 'gedichten' als wat 'volwassenen' betreft. Zo zijn alle gedichten opgenomen waarin de dominee, de dames Groen en het schaap Veronica de hoofdrol vervullen, ook al hebben de losse uitgaven er nog zozeer als kinderboeken uit gezien. En natuurlijk treffen we hier de liederen uit het fameuze jaren-vijftig-hoorspel 'In Holland staat een huis' alias 'De familie Doorsnee' aan. Een unieke eigenschap van Annie M.G. Schmidts gedichten is dat je ze niet uit het hoofd hoeft te leren om ze te onthouden.

 • Wie nu alleen is / Rainer Maria Rilke.

  Wie nu alleen is / Rainer Maria Rilke.

   17/8/19. Wie nu geen buis beeft, bouwt zich geen meer. Wie nu alleen is, zal het lang nog blijven, zal waken, lezen, lange brieven schrijven en rusteloos door lege lanen dwalen als de bladeren op de herfstwind drijven. Met weinig dichters is zo gedweept als met de onweerstaanbare lyricus Rainer Maria Rilke, een van de meest gelezen dichters van deze eeuw. Zijn poëzie behoort tot de indringendste en fijnzinnigste van Europa en is over de hele wereld vertaald.

 • The Seer's Handbook: A Guide to Higher Perception / D. Klocek

  The Seer's Handbook: A Guide to Higher Perception / D. Klocek

   17/8/19. For human beings the spiritual world is hidden deep within the disguise of the world available to the senses and deep within the human psyche, and human consciousness, enmeshed as it usually is in the physical senses, cannot easily be aware of both worlds. The human soul is the link between the physical sense-imbued body and direct experience of the spirit, because it has the latent ability to focus consciousness into any number of levels. The ability to determine the focus of awareness is our great gift and our great challenge.

 • Zo Praat Je Met Dieren / F. Huisman

  Zo Praat Je Met Dieren / F. Huisman

   17/8/19. Bijzondere gids voor communicatie met dieren door 'in beelden te denken'. Ook aandacht voor paranormale genezing, reïncarnatie en verschijningen. Geïllustreerd met foto's in kleur en zwart-wit.

 • Droomlied / Olav Asteson.

  Droomlied / Olav Asteson.

   17/8/19. Middeleeuws Noors lied over een gedroomde tocht naar hel en hemel, aangevuld met twee antroposofische beschouwingen.

 • Elseviers Gids van Giftige Planten / M. De Cleene

  Elseviers Gids van Giftige Planten / M. De Cleene

   15/8/19. Giftige planten worden in deze gids gezien als planten waarvan kleine onderdelen nadelige effecten op mens en dier kunnen hebben. Meer dan 300 soorten planten die in Europa zowel in het wild als in en rond het huis groeien, komen aan bod. Van 200 daarvan is een kleurenfoto opgenomen. De soortbeschrijving geeft aan hoe de plant te herkennen is, waar hij voorkomt, wat de giftige onderdelen zijn, wat de effecten van een vergiftiging zijn en wat te doen als eerste hulp. Het boek begint met informatie over typen giftige bestanddelen en vergiftigingsverschijnselen, wat als eerste hulp gedaan kan worden en waar in alle Europese landen hulp gezocht kan worden. Opvallend is, dat bij elke plant ook een stukje toegevoegd is over medicinaal gebruik, nu en vroeger. Zoals de schrijver opmerkt: 'de afstand tussen de begrippen geneeskrachtig en giftig is soms kleiner dan men denkt'. De teneur is echter voorzichtig. De schrijver wil duidelijk geenszins aanzetten tot zelfmedicatie en wijst meermalen op de gevaren daarvan. Met register.

 • In het spoor van Plato's Symposium / R. te Velde

  In het spoor van Plato's Symposium / R. te Velde

   14/8/19. Plato’s filosofie van de Eros uit het Symposium heeft in de westerse geschiedenis een ongehoord sterke weerklank ondervonden. Het Symposium heeft zijn sporen nagelaten, niet alleen bij christelijke denkers als Augustinus, maar ook bijvoorbeeld bij Nietzsche en Bataille. De doorwerking van het eros-thema raakt aan wezenlijke kwesties van de filosofie: de relatie van het ‘zelf’ en de ander, verlangen en transcendentie, rede en passie, zelfliefde en de liefde tot God. Steeds opnieuw heeft Plato’s Symposium inspiratie geboden voor fundamentele reflecties op wat de mens ten diepste beweegt.

 • Oud en jong / C. Bode & L. Consoli

  Oud en jong / C. Bode & L. Consoli

   14/8/19. Wanneer bent u geboren? Hoe zag Nederland of uw land van herkomst er toen uit? Wat zijn uw eerste herinneringen? Hoe was uw puberteit? Welk boek en welke muziek hebben de meeste indruk op u gemaakt? En later in uw leven hoe hebben u en uw partner besloten wie er (hoofdzakelijk) voor de kinderen ging zorgen en wie er (voornamelijk) voor de kost werkte? En als u al gestopt bent met werken: wanneer en waarom bent u opgehouden met werken? Voelt u de zorg voor hulpbehoevende naasten als een vanzelfsprekendheid, een verplichting of een activiteit die u alleen doet als het in uw eigen werkschema past? De antwoorden op deze vragen voelen voor u uniek omdat het om uw eigen leven gaat. En toch zullen uw antwoorden eerder overeenkomen met de antwoorden van uw leeftijdgenoten en zich eerder onderscheiden van de antwoorden die iemand geeft die 30 jaar ouder of jonger is dan uzelf. Mensen van verschillende leeftijden zijn in velerlei opzicht anders omdat ze meer of minder lang geleefd hebben maar ook omdat de context waarin ze belangrijke beslissingen namen anders was.

 • Hitler vergelding 1936-1945 / I. Kershaw

  Hitler vergelding 1936-1945 / I. Kershaw

   14/8/19. Hitler 1936-1945: Vergelding. Na de vreedzame afloop van de Rijnlandcrisis werd Hitler het idool van de meeste Duitsers. Internationaal werd hij gezien als een moderne en dynamische figuur. In werkelijkheid was hij een dictator en stond hij aan het hoofd van een systeem waarvan de onmenselijke wreedheid haar weerga niet kende. Dit boek verklaart de verandering van een stabiel en succesvol Duitsland in 1937 naar de ontmenselijkte militaire staat van de jaren veertig. Kershaw laat zien welke mogelijkheden Duitsland nog had terwijl de ramp zich aan het voltrekken was.